Nõmme ujula

Aadress: Vabaduse pst. 156, Tallinn

www.tsh.ee